1 osoba
  • 1 osoba
  • 2 osoby
  • 3 osoby
  • 4 osoby

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

Decydując się na skorzystanie z usług Hotelu ***Borowinowy Zdrój Wellness SPA & Conference uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

1. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w hotelu.

 

2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, prosimy zgłaszać w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Na prośbę Gościa recepcja może zezwolić na przedłużenie doby tylko w sytuacji, gdy zapytanie zostało zgłoszone do godz. 10:00. Przedłużenie doby do godz. 17:00 spowoduje obciążenie rachunku gościa kwotą 70 zł. Przedłużenie doby po godz. 17:00, spowoduje obciążenie rachunku kwotą , jak za pełną dobę. Bezkosztowa anulacja rezerwacji noclegów indywidualnych jest możliwa na 24 godziny przed przyjazdem, natomiast noclegów pakietowych-48 godzin przed przyjazdem. Po upływie tego terminu Gość zostanie obciążony kosztem jednej doby, w przypadku opłaconych pakietów pobytowych-noclegi w ramach pakietu przepadają.

 

3. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom.

 

4. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju godz.7.00-22.00.

 

5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00do godz.7.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, bez możliwości zwrotu kosztów zapłaconych na poczet usługi hotelowej.

 

6. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń, dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w recepcji. Reklamacje będą rozpatrywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Hotel zastrzega sobie prawo do organizowania imprez z głośną oprawą muzyczną z obowiązkiem informowania wyłącznie na wyraźne zapytanie ze strony Gości oraz bez ponoszenia odpowiedzialności za hałas, dając jednocześnie możliwość bezkosztowej rezygnacji z noclegu na 24 godziny przed planowanym pobytem.

 

7. Hotel ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe: gotówka, biżuteria itp. tylko w przypadku złożenia ich za pokwitowaniem do depozytu.

 

8. Hotel zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa oraz gwarantuje zachowanie tajemnicy informacji o Gościu i ochronę jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

8. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie używać w pokojach sprzętów elektrycznych, nie stanowiących standardowego wyposażenia, takich, jak grzałki, żelazka, grzejniki, piecyki, z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek.

 

9. Każdorazowo opuszczając pokój prosimy sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę w recepcji.

 

10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odesłane na życzenie Gościa na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji , hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiąc, po upływie tego czasu rzeczy zostaną przekazane do instytucji charytatywnej. Hotel nie przechowuje produktów spożywczych.

 

11. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów i rac tortowych, a także innych materiałów łatwopalnych. Koszt nieuzasadnionego wywołania alarmu przeciwpożarowego ustala Manager hotelu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, a także rac tortowych i innych materiałów łatwopalnych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

 

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać na bieżąco do recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody w trakcie pobytu, podczas wykwaterowania lub po jego wyjeździe, obciążając kartę kredytową.

 

13. Dzieci do 14 roku życia mogą przebywać na terenie hotelu wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

 

14. Główne obszary hotelu są monitorowane, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

 

15. Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych w hotelu z Gośćmi, co wiąże się z dodatkowa opłatą. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Hotelu W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Hotel może obciążyć Gościa dodatkową opłatą. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Hotelu jest surowo zabroniony, wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących.

 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij